Bind leden door hen te bedienen en te betrekken

Onze dienstverlening ‘organisatie’ bestaat uit:

Organisatie van ledenbijeenkomsten:

We helpen u allerlei soorten meetings te organiseren: een raad van bestuur, de jaarlijkse algemene vergadering, interne werkgroepen, commissie of taskforces, maar ook events en congressen (tot 300 man).

We nemen hierbij alle praktische zaken van u over:  locatie, catering, uitnodigen deelnemers, opvolgen sprekers, registratie van deelnemers, betalingen, ondersteuning ter plaatse  zoals onthaal, aanwezigheidslijsten, badges, tot en met de afronding achteraf (facturatie, evaluatie-interviews/enquêtes, rapportage,…).

Wij beschikken over een ruime database van mogelijke locaties en van deskundige trainers en sprekers.

Organisatie van opleidingen:

We hebben in het bijzonder heel wat ervaring met het organiseren van opleidingen en vormingsmomenten, zowel éénmalige als langlopende cycli (bv. 5 vormingsmomenten gespreid over een kwartaal).

2Mpact beschikt over een kwaliteitshandboek voor  opleidingen waarin alle praktische zaken vermeld staan. Wij beschikken over de KMO-portefeuille-erkenning om opleidingen voor verenigingen en organisaties integraal af te handelen. Dat houdt in dat 2Mpact alles regelt en achteraf enkel de winst overmaakt aan uw vereniging.

We hebben heel wat ervaring met lerende netwerken (bv. peterschapsprojecten) waarbij leden intensief en soms onder begeleiding van een ‘peter’ samenkomen om kennis en ervaring uit te wisselen.

We kunnen u organisatorische ondersteuning bieden voor specifieke ledenvoordelen of diensten die aan uw leden worden aangeboden. Bijvoorbeeld: uitrol van een kwaliteitslabel, het aanbieden van een bijzondere verzekering vanuit de vereniging, korting bij specifieke leveranciers.

Tot slot hebben we ook heel wat ervaring met het werven van leden en het betrekken van partners bij de organisatie (sponsors, eventpartners, adverteerders, enz.).

Ledenbijeenkomsten: van A tot Z

Heel wat organisaties doen beroep op ons voor het organiseren van een breed spectrum aan ledenbijeenkomsten: bestuursvergaderingen, werkgroepen, commissies, opleidingen, masterclasses. Voor VMx (Vlaamse Milieuprofessionals) organiseren we 5 gratis opleidingen, verschillende masterclasses en ondersteunen we events waarbij samengewerkt wordt met andere organisaties.

Voor UMiO (Unie van MilieuOndernemingen), dat op zich een informeel samenwerkingsverband van 4 verenigingen is, voeren we een ‘minimaal’ secretariaat en staan we in voor overleg met actoren en de organisatie van grotere congressen voor de volledige sector. Bijzonder events zoals een BBQ of een Roadshow behoren ook tot onze realisaties.

Langdurende opleidingstrajecten

Meer en meer verenigingen zetten in op lerende netwerken en frequente samenkomsten van leden in het kader van bijvoorbeeld een peterschapsproject (FeWeb, OVED) of verplichte permanente vorming (VMx, OVED, VEB). Dit kan gaan om éénmalige sessies, maar soms ook over langlopend cycli die onder strikte voorwaarden verlopen en afgesloten worden met een examen en het afleveren van certificaten.
 

In de meeste gevallen organiseren we dergelijk Academy trajecten integraal vanuit 2Mpact, zodat we ook de KMO-portefeuille kunnen inzetten – op dat moment verloopt de opleiding volgens het extern gevalideerde 2Mpact kwaliteitshandboek. Het 2Mpact-erkenningsnummer bij de kmo-portefeuille is DV.O207084. U vindt hier de en meer informatie over de KMO-portefeuille terug.

2Mpact hanteert een flexibele, modulaire en praktijkgerichte aanpak op maat van de federatie, beroepsvereniging, sectororganisatie of ledenvereniging.

Meer over 2Mpact

2Mpact nv
(ONr: BE 0472 134 137)
Kerkstraat 108
B-9050 Gentbrugge
T 09 233 48 66
info@2mpact.be
www.2mpact.be

Close