5 redenen waarom je eens in de schoenen van je leden moet gaan staan

5 redenen waarom je eens in de schoenen van je leden moet gaan staan

31 augustus 2015 om 10:16 by Marc Mestdagh

Het is ondertussen een open deur geworden dat leden veeleisender geworden zijn en moeilijker te binden aan de vereniging. Maar kennen we onze leden wel voldoende om hen op een gepaste manier te binden? En dan hebben we het niet over een gepersonaliseerde one-on-one service, maar een ledenaanbod dat een perfecte balans houdt tussen de individuele en de collectieve belangen. Marc Mestdagh legt uit waarom we minstens eens in hun schoenen moeten gaan staan.

Voor sommigen zal het een evidentie zijn, voor anderen dan weer een uitdaging, maar niets gaat boven een IRL (in real life) contact met een lid. Meestal wordt een ledenbezoek wel ergens als een soort van ledenvoordeel voorgesteld, zonder dat de organisatie daarbij actief op zoek is om alle leden één per één te bezoeken – een niet zo aangenaam vooruitzicht als je heel veel leden en weinig staff hebt. Andere organisaties maken er zich iets makkelijker van af door een telefonisch gesprek, een bevraging of een informele ‘babbel’ op een event. Soms beperkt dit soort contacten zich tot reactieve ingrepen nadat een lid heeft aangegeven zijn lidmaatschap niet te verlengen of met onbeantwoorde vragen zit. Ongetwijfeld ook belangrijke oefeningen, maar een goed bindende ‘touchpoint’ kan je dat meestal niet noemen.

Hierna geef ik 5 redenen waarom het zinvol is om eens in de schoenen van je leden te gaan staan, door daadwerkelijk enkele uren tot een dag met een lid door te brengen.  Dit betekent niet noodzakelijk geforceerd in meeting of zelfs in gesprek te gaan, maar gewoon even meelopen, meekijken wat er bij het lid gebeurt. Dit hou je eraan over:

  1. Het bedrijf, de mensen en de activiteiten beter leren kennen. Hieruit kan je afleiden hoe goed het profiel matcht met het profiel dat de organisatie voor ogen heeft als ‘type’ lid, maar ook of de kennis die er is over het lid wel klopt (bv. doordat het lid een infofiche heeft ingevuld bij aansluiting, of op het ledenextranet een profiel heeft).
  2. De personen die de menselijke ‘link’ zijn met de vereniging beter leren kennen. Soms is de direct begunstigde niet diegene die het lidmaatschap (lees: bijdrage) moet goedkeuren. Het kan zeker niet kwaad om te zoeken naar een SPOC (single point of contact) om de duurzaamheid en continuïteit van het lidmaatschap te waarborgen.
  3. De behoeften van het lid beter in kaart brengen. Een beter begrip van de dagelijkse activiteiten kan tot nieuwe inzichten leiden over wat de noden van de leden zijn. Misschien bied je als vereniging zaken aan die het lid niet kent, misschien zie je ter plaatse nieuwe opportuniteiten.
  4. De ‘touchpoints’ met de organisatie optimaliseren. Maak van de gelegenheid gebruik om uit te vissen wanneer er aan de vereniging gedacht wordt: in geval van problemen of pro-actief. En vooral hoe ? Zou het lid liefst telefonisch iemand kunnen bereiken, leest hij de newsletter (komt die op het juiste moment bij de juiste persoon), komt de uitnodiging tot het volgen van een opleiding net na de vastlegging van de vormingsbudgetten,…?
  5. De meerwaarde van het lid voor de organisatie detecteren en valoriseren. Het blijft één van mijn stokpaardjes, maar als je een lid omwille van zijn expertise ‘erkent’ is die heel erg bereid om onbaatzuchtig die expertise in te zetten voor de organisatie. Dat kan over simpele feedback gaan, expertkennis, actieve inzet (bv. interesse om bestuurder te worden, maar geen zicht op wat het inhoudt),…

Ook al ben je nog niet overtuigd van deze woorden: gewoon doen ! En ervaar hoe leerrijk, en soms ook pijnlijk ogen-openend, dit wel kan zijn. Vanuit 2Mpact staan we je graag bij om een gepast, efficiënt en vooral ’impactvol’ traject uit te stippelen rond deze vorm van ledenbinding.

Tags:

2Mpact hanteert een flexibele, modulaire en praktijkgerichte aanpak op maat van de federatie, beroepsvereniging, sectororganisatie of ledenvereniging.

Meer over 2Mpact

2Mpact nv
(ONr: BE 0472 134 137)
Kerkstraat 108
B-9050 Gentbrugge
T 09 233 48 66
info@2mpact.be
www.2mpact.be

Close