Verenigingsmanagement in al zijn facetten

Los van het operationele, uitvoerende werk inzake administratie, organisatie en communicatie kunnen we ook als adviseur ondersteuning bieden. Dit gaat van beperkte adviesopdrachten tot en met intensieve begeleidingstrajecten waarbij we samen de processen van de organisatie optimaliseren. We hanteren daarbij een no-nonsense en vooral hands-on aanpak. We maken graag gebruik van workshops om samen met de opdrachtgever nieuwe inzichten te verwerven en vooral naar uitvoering toe te laten internaliseren bij de betrokkenen (bestuurders, team, leden,…).

Dergelijke adviesopdrachten worden in eerste lijn opgenomen door Marc Mestdagh, ceo van 2Mpact met meer dan 20 jaar ervaring inzake verenigingsmanagement  en verenigingsleiderschap (zie www.2Mpact.be/marcmestdagh). Hij kan ondersteuning bieden in volgende domeinen:

  • Verenigingsleiderschap en governance: de bijzondere rol van de bestuurders en de professionals en de bijhorende dynamiek vanuit hun relatie met mekaar
  • Basics van de ledenorganisatie: de collectieve ambitie bekeken vanuit organisatiekunde, groepsdynamica en verenigingsmanagement
  • Ledenbinding en ledenwerving, waarvoor ik ook een specifieke methodiek van ‘lerende netwerken’ heb ontwikkeld, nl. Expedities
  • Belangenbehartiging waarbij we de kracht van de leden inzetten
  • Management van de organisatie: inkijk op financiële en andere aspecten van het lidmaatschap en de diensten die we leden aanbieden

Indien nodig doen we beroep op een breder netwerk van adviseurs om het gepaste team te kunnen inzetten voor uw adviesvraag.

Een sterke organisatie vergt professionalisme

We geloven in de noodzaak om de volgende randvoorwaarden te creëren voor een professionele organisatie:

  • Voor een efficiënte werking is er een duidelijke taakverdeling tussen het Bestuursorgaan en het Bureau nodig. De bestuurders weten precies wat van hen verwacht wordt en zij beschikken over alle relevante informatie.  Er moeten ook voldoende afspraken zijn over wie wat doet (governance vs. management).
  • Strategie is meer dan een actieplan vlekkeloos uitvoeren. Een organisatie heeft nood aan een doordachte, gedragen collectieve ambitie van waaruit een realistische strategie ontstaat.
  • De organisatie heeft een duidelijke identiteit. Dat zie je in een huisstijl, managementcultuur en communicatiestrategie. We zijn een sterk ‘merk’ en worden als dusdanig erkend door derden.
  • Centraal binnen de organisatie staan efficiënte communicatiekanalen (website, ledenblad, e-newsletter,…) die voor de verspreiding van unieke content van de organisatie zorgen.
  • Tot slot beschikt de organisatie over kennis inzake verenigingsmanagement en kan ze beroep doen op goed geschoolde verenigingsprofessionals.

Association Management

2Mpact is actief binnen de wereld van verenigingsmanagement en onderhoudt contact in binnen- en buitenland. Naast de oprichting en ondersteuning als structurele sponsor van BSAE (Belgian Society of Association Executives), werd op initiatief van Marc Mestdagh tijdens het Associations World Congress (maart 2018) een bijeenkomst georganiseerd met zusterorganisaties van BSAE uit heel Europa.

2Mpact

Wij ondersteunen (leden-)verenigingen op het vlak van (leden)administratie, communicatie en de organisatie van meetings en events.

meer over 2Mpact

Artikels

2Mpact is structureel partner van:

2Mpact hanteert een flexibele, modulaire en praktijkgerichte aanpak op maat van de federatie, beroepsvereniging, sectororganisatie of ledenvereniging.

Meer over 2Mpact

2Mpact nv
(ONr: BE 0472 134 137)
Kerkstraat 108
B-9050 Gentbrugge
T 09 233 48 66
info@2mpact.be
www.2mpact.be

Close