Verenigingsmanagement in al zijn facetten

Los van het operationele, uitvoerende werk inzake administratie, organisatie en communicatie kunnen we ook als adviseur ondersteuning bieden. Dit gaat van beperkte adviesopdrachten tot en met intensieve begeleidingstrajecten waarbij we samen de processen van de organisatie optimaliseren. We hanteren daarbij een no-nonsense en vooral hands-on aanpak. We maken graag gebruik van workshops om samen met de opdrachtgever nieuwe inzichten te verwerven en vooral naar uitvoering toe te laten internaliseren bij de betrokkenen (bestuurders, team, leden,…).

We hebben onze expertise en meer dan 20 jaar ervaring met ledenorganisaties en verenigingen gebundeld in onze Community Toolbox. Het communitymodel dat aan de basis van de toolbox ligt is inzetbaar voor allerlei samenwerkingsinitiatieven die samen een collectieve ambitie nastreven. Dat doen ze door de deelnemers te verbinden en/of met anderen een bredere samenwerking aan te gaan. De praktische ondersteuning gebeurt faciliterend vanuit een bijna onzichtbare organisatie.

Dergelijke adviesopdrachten worden in eerste lijn opgenomen door Marc Mestdagh, ceo van 2Mpact met meer dan 20 jaar ervaring inzake verenigingsmanagement (zie www.marcmestdagh.be). Hij is vooral gespecialiseerd in:

  • Governance en management (o.m. begeleiding van bestuurders, uittekenen van missie, visie en strategie)
  • Ledenwerking/binding (generiek, maar ook m.b.t. het inzetten van de kracht van leden via lerende netwerken,…)

Indien nodig doen we beroep op een breder netwerk van adviseurs om het gepaste team te kunnen inzetten voor uw adviesvraag.

Een sterke organisatie vergt professionalisme

We geloven in de noodzaak om de volgende randvoorwaarden te creëren voor een professionele organisatie:

  • Voor een efficiënte werking is er een duidelijke taakverdeling tussen de Raad van bestuur en het secretariaat nodig. De bestuurders weten precies wat van hen verwacht wordt en zij beschikken over alle relevante informatie.  Er moeten ook voldoende afspraken zijn over wie wat doet (governance vs. management).
  • Strategie is meer dan een actieplan vlekkeloos uitvoeren. Een organisatie heeft nood aan een doordachte, gedragen missie en visie van waaruit een realistische, maar tegelijk ambitieuze strategie ontstaat.
  • De organisatie heeft een duidelijke identiteit. Dat zie je in een huisstijl, managementcultuur en communicatiestrategie. We zijn een sterk ‘merk’ en worden als dusdanig erkend door derden.
  • Centraal binnen de organisatie staan efficiënte communicatiekanalen (website, ledenblad, e-newsletter,…) die voor de verspreiding van unieke content van de organisatie zorgen.
  • Tot slot beschikt de organisatie over kennis inzake verenigingsmanagement en kan ze beroep doen op goed geschoolde verenigingsprofessionals.

Workshops en opleidingen

Marc Mestdagh faciliteerde reeds ruim 40 workshops voor Raden van bestuur waarbij diverse topics aan bod kwamen: governance bestuur/team, optimaliseren van vrijwilligersinzet van bestuurders, misie/visie/strategie, ledenwerving, ledenbinding, communcatie ...

Daarnaast verzorgen we diverse opleidingen en trainingen over ledenbinding, internetcommunicatie, social media, webschrijven, helder schrijven ... specifiek gericht op verenigingen. Dit gebeurt zowel in ‘open format’ als op maat van de organisatie. Referenties en modaliteiten zijn op verzoek te verkrijgen.

Association Management

2Mpact is actief binnen de wereld van verenigingsmanagement en onderhoudt contact in binnen- en buitenland. Naast de oprichting en ondersteuning als structurele sponsor van BSAE (Belgian Society of Association Executives), werd op initiatief van Marc Mestdagh tijdens het Associations World Congress (maart 2018) een bijeenkomst georganiseerd met zusterorganisaties van BSAE uit heel Europa.

Diverse adviestrajecten

Op vraag van de verantwoordelijke voor de ‘M-bassadeurs’ werd een interne workshop georganiseerd om na te denken over het optimaliseren van de inzet van vrijwilligers en fans van het museum binnen een win-win-situatie voor alle partijen. (M-Museum)

Voor een middelgrote organisatie werd de interne structuur van bestuur en lokale werkgroepen geanalyseerd en hertekend. De resultaten werden met alle betrokkenen besproken, zodat een breed draagvlak voor de nieuwe structuur gevonden kon worden.

Voor FEDIPRO werd een volledige analyse gedaan van de aanpak en ledenvoordelen in relatie tot de doelgroep en de sector. Op basis hiervan werd een volledig nieuwe aanpak voorgesteld, waaronder het invoeren van een Freemium-model (gratis basislidmaatschap).

2Mpact

Wij ondersteunen (leden-)verenigingen op het vlak van (leden)administratie, communicatie en de organisatie van meetings en events.

meer over 2Mpact

Artikels

2Mpact is structureel partner van:

2Mpact hanteert een flexibele, modulaire en praktijkgerichte aanpak op maat van de federatie, beroepsvereniging, sectororganisatie of ledenvereniging.

Meer over 2Mpact

2Mpact nv
(ONr: BE 0472 134 137)
Kerkstraat 108
B-9050 Gentbrugge
T 09 233 48 66
info@2mpact.be
www.2mpact.be

Close