Wat als wij nu eens het ondersteunende werk voor uw (leden-)vereniging of community deden? Dat creëert ruimte en energie voor andere opdrachten en uitdagingen!

Benieuwd naar de werking en tarieven bij 2Mpact?

Ons nieuws

Nieuwe VBT website

VBT (de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen) staat onder meer voor een moderne, flexibele en frisse aanpak van de problematiek binnen het vakgebied. Om te kunnen blijven informeren, inspireren en opleiden in de beste omstandigheden werd een nieuwe VBT-website gelanceerd, met al het laatste nieuws en relevante informatie op één overzichtelijke plaats. 2Mpact stond in voor advies en begeleiding vooraf, tijdens en na de lancering.

Congressen voor OVED en VBZV

In oktober 2021 stond 2Mpact in voor de organisatie, promotie, onthaal, ... voor de congressen van OVED, Overlegplatform van Energiedeskundigen, en van VBZV, de Vlaamse Beroepsvereniging van Zelfstandig Verpleegkundigen. Tijdens het OVED congres werd onder meer gekozen voor een bijzonder optreden van de BIL (Belgische Improvisatie Liga) die met weinig input hilarische stukjes over de sector neerzetten. Op het VBZV congres werden niet alleen 310 deelnemers, maar ook 110 standhouders samengebracht. Naast een mix aan lezingen, workshops en de beurs was er onder meer een quiz voorzien met als prijs een week elektrisch rijden.

Ons team

Een veelzijdig team van verenigingsprofessionals staat klaar om uw organisatie te ondersteunen, zowel voor langere trajecten maar ook voor korte, duidelijk afgelijnde opdrachten (bv. omwille van het tijdelijk wegvallen van iemand of omdat er een tandje bijgestoken moet worden).

We kunnen hiervoor beroep doen op de specialisaties van onze professionals op het vlak van communicatie (bv. schrijven van artikels, het verzorgen van een newsletter,…), van organisatie van opleidingen (bv. de organisatie van een opleidingstraject waarbij we de kmo-portefeuille kunnen inschakelen) of de ondersteuning op het vlak van het ledenbeheer (bv. CRM-onderhoud, enquêtering, enz.).

Naast operationele medewerkers kunnen we ook een verenigingsmanager inzetten die de coördinatie van uw organisatie op zich neemt. Benieuwd naar ons team?

Onze aanpak

In het kader van onze adviesverlening aan ledenorganisaties werd een kort maar intensief traject ontwikkeld waarbij we aan de hand van gestructureerde diepte-interviews een beeld vormen van issues, noden en opportuniteiten van de organisatie op het niveau van zowel het bestuur als het secretariaat. Centraal hierbij staat het creëren van een inzicht biedende ‘bird’s eye view’ en het expliciteren en overdragen van kennis en best practices op het vlak van verenigingsmanagement.

Op die manier is het mogelijk voor een organisatie om zich te bezinnen over welke stappen te ondernemen om ook in de toekomst FutureProof te zijn. Verneem hier meer over onze adviesverlening op maat van ledenorganisaties.

2Mpact hanteert een flexibele, modulaire en praktijkgerichte aanpak op maat van de federatie, beroepsvereniging, sectororganisatie of ledenvereniging.

Meer over 2Mpact

2Mpact nv
(ONr: BE 0472 134 137)
Kerkstraat 108
B-9050 Gentbrugge
T 09 233 48 66
info@2mpact.be
www.2mpact.be

Close