Leden informeren en betrekken begint bij goede communicatie

Onze dienstverlening  ‘communicatie’ bestaat uit:

Interne communicatie:
 
Wij kunnen u ondersteuning bieden bij het opmaken van uitnodigingen voor interne meetings, het notuleren tijdens de vergadering, het opmaken en verzenden van verslagen…

Externe communicatie: 

Wij kunnen u ondersteuning bieden bij het schrijven van teksten (persberichten, artikels/position papers), het onderhoud van de website (webmastering) en het opvolgen van social media.

Onze communicatiespecialisten kunnen instaan voor de volledige realisatie (zowel inhoud, lay-out als commerciële acties zoals advertenties) van uw newsletters, magazines, jaarverslagen, vademecums, repertoria…

Onze contentspecialisten hebben een journalistieke vorming en kunnen u helpen bij de begeleiding naar de media toe: opmaak persbericht, zoeken naar gerichte doelgroep van geïnteresseerde journalisten…

Content en opmaak

Onze communicatiemedewerkers staan in voor de content en opmaak van doelgroepgerichte newsletters, website-posts en social media acties, alsook het samenstellen en opmaken van gedrukte vademecums, jaarboeken, jaarverslagen en magazines.

Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijks VMx Vademecum en het gedrukte magazine Het Verband (VBZV vzw).

2Mpact hanteert een flexibele, modulaire en praktijkgerichte aanpak op maat van de federatie, beroepsvereniging, sectororganisatie of ledenvereniging.

Meer over 2Mpact

2Mpact nv
(ONr: BE 0472 134 137)
Kerkstraat 108
B-9050 Gentbrugge
T 09 233 48 66
info@2mpact.be
www.2mpact.be

Close