Leden informeren en betrekken begint bij goede communicatie

Onze dienstverlening  ‘communicatie’ bestaat uit:

Interne communicatie:
 
Wij kunnen u ondersteuning bieden bij het opmaken van uitnodigingen voor interne meetings, het notuleren tijdens de vergadering, het opmaken en verzenden van verslagen ….

Externe communicatie: 

Wij kunnen u ondersteuning bieden bij het schrijven van teksten (persberichten, artikels/position papers), het onderhoud van de website (webmastering) en het opvolgen van social media.

Onze communicatiespecialisten kunnen instaan voor de volledige realisatie (zowel inhoud, lay-out als commerciële acties zoals advertenties) van uw newsletters, magazines, jaarverslagen, vademecums, repertoria …

Onze contentspecialisten hebben een journalistieke vorming en kunnen u helpen bij de begeleiding naar de media toe: opmaak persbericht, zoeken naar gerichte doelgroep van geïnteresseerde journalisten …

Content en opmaak

Het team van 3 communicatiemedewerkers staat in voor de content en opmaak van doelgroepgerichte newsletters, website-posts en social media acties, naast het samenstellen en opmaken van gedrukte vademecums, jaarboeken, jaarverslagen en magazines. Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijks VMx Vademecum, het gedrukte magazine Community van BSAE (Belgian Society of Association Executives) of het FeWeb Inspiratieboek.

Content-monitoring

Voor een aantal organisaties wordt er periodiek aan ‘content-monitoring’ gedaan van een lijst van relevante informatiebronnen (van leden en stakeholders). Die content wordt vervolgens aangewend voor de interne werking, maar ook als artikels in de newsletter. Meer info over Lynx content monitoring vindt u hier.

Voor organisaties in ontwikkeling is het uitstippelen van een evenwichtige communicatiestrategie cruciaal – hiervoor wordt een mix aan ‘middelen’ ingezet die zowel dienen voor ledenwerving, ledenbinding als communicatie naar stakeholders. Dit gebeurt onder meer voor FAB (Fundraisers Alliance Belgium) en FEDIPRO (Federation of Independent Professionals).

2Mpact hanteert een flexibele, modulaire en praktijkgerichte aanpak op maat van de federatie, beroepsvereniging, sectororganisatie of ledenvereniging.

Meer over 2Mpact

2Mpact nv
(ONr: BE 0472 134 137)
Kerkstraat 108
B-9050 Gentbrugge
T 09 233 48 66
info@2mpact.be
www.2mpact.be

Close