Geen zorgen rond de administratieve kant van uw organisatie

Onze administratieve dienstverlening bestaat uit:

Secretariaatsvoering:

Wij kunnen het eerste contact- en aanspreekpunt voor uw organisatie zijn (ons kantoor is tijdens kantooruren altijd bereikbaar, zowel telefonisch als fysiek). Het herbergen van de ‘maatschappelijke zetel’ is ook mogelijk.

We nemen de volledige administratie en  wettelijke verplichtingen (cf. de vzw-wetgeving, zoals publicatie mandaten, statutenwijzigingen, neerlegging jaarrekening) voor onze rekening.

Ledenadministratie:
We houden uw  ledendatabase up-to-date,  staan in voor facturatie, opvolging van betalingen,  financiële  rapportering enz. We kunnen uw leden aanschrijven, mailen of bellen in het kader van de lidmaatschappen of hun profielgegevens. Onze communicatiemedewerkers helpen met begeleidende brieven en mails.

Wij kunnen ook uw  financiële administratie coördineren. We werken hiervoor met uw boekhouder of met een erkende accountant die voor ons verschillende vzw-boekhoudingen beheert (zowel met of zonder btw-nummer).

Met de gepaste technologische tools laten we uw  (leden-)administratie efficiënt verlopen. Dit kan gaan om boekhoudsoftware, ledenextranetten, CMS- of CRM-pakketten.

Secretariaatswerk

Voor een 20-tal organisaties verzorgen wij het volledige secretariaat. Dit gaat om organisaties met ruim 1000 leden (bv. VMx – Vlaamse Milieuprofessionals), maar ook over kleinere organisaties, met beperkte behoeften. Bijvoorbeeld BGS – Belgian Geosynthetics Society met een 30-tal leden en waarvoor we jaarlijks naast de ledenvergadering een tweetal ledenbijeenkomsten organiseren.

Deze verenigingen krijgen een SPOC (single point of contact) onder de vorm van een verenigingsmanager die enerzijds de secretariaatswerking aanstuurt en anderzijds rapporteert en communiceert met de Raad van Bestuur. Dit gaat o.m. over VVOR (Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht), Healixia (Vereniging van Life Science professionals) en BGGG (Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek).

Stafmedewerker in huis

Enkele van onze verenigingsklanten beschikken over een coördinator of stafmedewerker die gehuisvest wordt in ons kantoor. Zij maken op die manier deel uit van een inspirerende biotoop van verenigingsprofessionals. Bovendien kunnen zij van heel ‘dichtbij’ beroep doen op de ondersteunende diensten van 2Mpact.

Het gaat hier om VMx (Vlaamse Milieuprofessionals), VEB (Vereniging Erkende Bodemsaneringsdeskundigen), OVED (Overlegplatform van Energiedeskundigen), FeWeb (Federatie van Webbedrijven) en EV Belgium (Federatie voor zero emissie mobiliteit).

2Mpact hanteert een flexibele, modulaire en praktijkgerichte aanpak op maat van de federatie, beroepsvereniging, sectororganisatie of ledenvereniging.

Meer over 2Mpact

2Mpact nv
(ONr: BE 0472 134 137)
Kerkstraat 108
B-9050 Gentbrugge
T 09 233 48 66
info@2mpact.be
www.2mpact.be

Close