Programma van Het nieuwe Gemeentewegendecreet: Weg met grote problemen door kleine wegen?

Het nieuwe Gemeentewegendecreet: Weg met grote problemen door kleine wegen?

Programma van Het nieuwe Gemeentewegendecreet: Weg met grote problemen door kleine wegen?

Op donderdag 14 november:
13:25 - 13:30 Verwelkoming door Pieter-Jan Defoort
13:30 - 14:00 Algemene principes van het nieuwe decreet en de gemeentelijke rooilijnplannen
14:00 - 15:00 Het vergunningenspoor: procedure voor de zaak van de wegen en de rechtsbescherming
15:00 - 15:30 Pauze
15:30 - 16:00 De buurtwegen vroeger en nu: alle problemen van de baan?
16:00 - 17:00 Burgerrechtelijke aspecten en Handhaving
 1. Van 13:30 tot 14:00

  Algemene principes van het nieuwe decreet en de gemeentelijke rooilijnplannen

  Spreker: Sofie De Maesschalck

  Er wordt ingegaan op de doelstellingen en achtergrond van het decreet. Ook de algemene principes waaraan alle beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van een gemeenteweg moeten voldoen, worden toegelicht. Het decreet voorziet in een aantal nieuwe beleidsinstrumenten, zoals het gemeentelijk beleidskader en de gemeentelijke actieplannen. De spreker geeft ook toelichting bij de algemene vaststellingsprocedure voor de opmaak van gemeentelijke rooilijnplannen.

 2. Van 14:00 tot 15:00

  Het vergunningenspoor: procedure voor de zaak van de wegen en de rechtsbescherming

  Spreker: Pieter-Jan Defoort

  Het decreet voorziet in een volledige integratie van de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van een gemeenteweg in de procedure voor een omgevingsvergunning. Het decreet behoudt en verduidelijkt de bevoegdheid van de gemeenteraad en introduceert voor het eerst een administratieve beroepsmogelijkheid bij de Vlaamse regering. De spreker gaat ook in op de zeer complexe jurisdictionele rechtsbescherming tegen een gemeenteraadsbeslissing over de wegenis enerzijds en de beslissing over de omgevingsvergunning anderzijds. Tot slot komt de integratie van een gemeenteweg in een RUP of in een projectbesluit aan bod.

 3. Van 15:30 tot 16:00

  De buurtwegen vroeger en nu: alle problemen van de baan?

  Spreker: Sofie De Maesschalck

  Buurtwegen vorm(d)en al te vaak een (onverwacht) juridisch struikelblok voor kleine en grote projecten. Er wordt onderzocht of het nieuwe decreet een voldoende oplossing biedt voor deze problematiek.

 4. Van 16:00 tot 17:00

  Burgerrechtelijke aspecten en Handhaving

  Spreker: Robin Slabbinck

  Betwistingen inzake het afsluiten en de inname van buurtwegen door aangelanden, waarbij veelal verjaring wordt ingeroepen, vormen een heikel probleem voor heel wat steden en gemeenten. De decreetgever is hieraan tegemoet gekomen door enerzijds de verjaring van buurtwegen af te schaffen en anderzijds een uitgebreid handhavingsapparaat aan te reiken. Is er op vandaag nog een rol weggelegd voor de bevrijdende en verkrijgende verjaring bij buurtwegen? Ook andere burgerrechtelijke aspecten (zoals contractuele erfdienstbaarheden) komen aan bod.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Schrijf je snel in

 •  150,00 € (excl BTW),  volledig aanvaard voor subsidie KMOp

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor LDR. Voor deze opleiding kan u gebruik maken van 30 tot 40% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug. (3,5u)

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.

2Mpact beschikt over de KMO-portefeuille-erkenning (nr. DV.O207084) voor het organiseren van opleidingen van organisaties.

Close