Community Empowered Professional – de Verenigingsprofessional

Community Empowered Professional – de Verenigingsprofessional

3 september 2019 om 11:28 by Marc Mestdagh

Het blijft een uitdaging om een scherp beeld te krijgen van de moderne professional (kenniswerker, zowel als werknemer of als zelfstandige), vooral vanuit mijn preferente insteek van de Community Empowered Professional. Na nog maar eens vakliteratuur doorworsteld te hebben en die binnen verschillende omgevingen in de praktijk toegepast te hebben, een nieuwe poging om dit inzichtelijk te maken.

Vooral omdat ik voor enkele organisaties gevraagd ben om verder te werken op hun specifieke profiel. Onder het ‘algemene schema’ hieronder vind je een aanzet van het profiel van de Verenigingsprofessional voor BSAE, de vereniging van verenigingsprofessionals, waarbij we vanuit de Raad ven Bestuur het generieke profiel verder verfijnd hebben naar sectorspecifieke kenmerken.

cep2019_1

Identiteit: de professional beschikt over een sterke identiteit en de nodige basiskennis (vakspecifiek en breed) over zijn werkdomein

Werkomgeving: de professional heeft nood aan een passende professionele omkadering (sociaal statuut, werkomstandigheden,…)

Levenslang leren: permanent toegang tot relevante permanente vorming zorgt ervoor dat de professional zijn kennis op peil houdt

Rolinvulling: los van de functie of positie is de effectieve rol die de professional in de organisatie vervult van onderscheidend belang

Community link: de verbondenheid met collega’s, nl. lid zijn van interne en externe community’s, biedt unieke toegevoegde waarde

Engagement: de professional wil het verschil maken en neemt hiervoor zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op

*   *   *

BSAE – Verenigingsprofessional – Proud to be Pro!

Voel je je eerder een professional in een vereniging, dan wel een verenigingsprofessional (VP, m/v), in beide gevallen heb je een uitdagende taak en nog uitdagender rol te vervullen binnen jouw organisatie.

  1. De VP is een professional. Hij heeft een scherpe visie, is integer en hanteert standaarden en inzichten eigen aan de sector. Hij beschikt zowel over vakdomeinspecifieke (bv. communicatie, boekhouding, lobby) als sectorkennis, en heeft ook aandacht voor de brede, multidisciplinaire basis inzake verenigingsmanagement die een verenigingsprofessional nodig heeft.
  2. De VP is zich bewust dat levenslang leren noodzakelijk is. Hij zorgt er dan ook voor om te gepasten tijde vorming en opleiding te volgen. Hij beweegt zich flexibel in zijn job en rol en past zich makkelijk aan. De weerbaarheid en wendbaarheid die van de organisatie vereist worden, zijn hem niet vreemd.
  3. De VP zet prioritair in op het organiseren van collectieve acties waarbij zoveel mogelijk leden bereikt kunnen worden, complementair met meer gepersonaliseerde diensten die samen de collectieve ambitie van de organisatie dienen. Hierbij staan de behoeften van de leden centraal, gedetecteerd via bottom-up werken vanuit de leden, in combinatie met helikopterzicht van de VP op de sector en relevant onderzoek.
  4. De VP gaat verder dan het samenbrengen van leden in een netwerk. Hij werkt aan een echt community-gevoel waarbij zingeving boven een leuke ervaring en het thuishoren boven het connecteren primeert. Hij is bezig met het faciliteren van bijeenkomsten van leden, en zorgt er ook voor dat die leden het gevoel hebben ‘empowered’ te zijn. Hij beschikt hiervoor over de nodige ‘soft skills’ en emotionele intelligentie.
  5. De VP onderhoudt een uitgebalanceerde relatie met de bestuurders. Hij houdt rekening met de bezorgdheden en uitdagingen van de bestuurders, en koppelt die ook vanuit het gedachtengoed van een ‘geoliede tandem’ aan de noodzaak om de organisatie georganiseerd te krijgen.
  6. De VP is niet enkel output gedreven (m.a.w. efficiënt de dingen goed doen) maar ook resultaatgericht en outcome gedreven (m.a.w. effectief de goede dingen doen). Hij wil dan ook een wezenlijk verschil maken en impact hebben, beseffende dat dit noodzakelijk is om de collectieve ambitie van de leden mee te helpen realiseren. Hij beschikt hiervoor over de nodige ondernemers- en leadershipsskills als maatschappelijke verantwoorde professional. De VP speelt een verbindende rol tussen zijn sector, de maatschappij en de politiek vanuit een eigentijdse kijk op democratie.
  7. De VP is een toekomstwerker. Hij is te allen tijde alert voor gebeurtenissen en trends die een impact kunnen hebben op de leden. Hij geeft zo proactief en op een positieve en constructieve manier vorm aan de toekomst van de leden.
  8. De VP besteedt de nodige aandacht aan het reflecteren over zijn handelen en rol binnen de organisatie. Hij houdt zich niet enkel met de alledaagse operationele zaken bezig, maar draagt actief bij tot de ontwikkeling van zowel zichzelf, de organisatie als de omgeving waarbinnen de organisatie actief is. En doet dit in relatie met collega verenigingsprofessionals.
  9. De VP vindt het bovendien belangrijk actief deel uit te maken van zijn beroepsgroep (bv. via het lidmaatschap bij BSAE). Op de eerste plaats om bij te leren en zich te kunnen spiegelen aan collega’s, maar ook om zo vanuit professionele trots en eer mee te helpen het beroep/de professie als dusdanig verder vorm te geven.
  10. De VP handelt ethisch, integer en neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op. Hij draagt duurzaam ondernemen en duurzaamheid hoog in het vaandel, en is tegelijk aanspreekbaar voor zijn gestelde daden.

*   *   *

Aanvullingen of bedenkingen meer dan welkom !

Dit artikel verscheen eerst op www.marcmestdagh.be.

Tags:

2Mpact hanteert een flexibele, modulaire en praktijkgerichte aanpak op maat van de federatie, beroepsvereniging, sectororganisatie of ledenvereniging.

Meer over 2Mpact

2Mpact nv
(ONr: BE 0472 134 137)
Kerkstraat 108
B-9050 Gentbrugge
T 09 233 48 66
info@2mpact.be
www.2mpact.be

Close