Hoe schrijft u een goede tekst?

Hoe schrijft u een goede tekst?

2 december 2013 om 10:48 by Nathanella Monsaert

Of u een jaarverslag, een rapport, een analyse van een onderzoek of een nieuwsbericht schrijft. Respecteer altijd de gouden regel ‘schrijven is schrappen’. Hoe u dat precies doet, leest u in deze tips.

1. Vermijd spreekwoorden, zegswijzen of metaforen

Auteurs houden van spreekwoorden, zegswijzen of metaforen. Volgens hen kleuren ze de tekst of het verhaal. Deze ‘roman’-stijl hoort echter niet thuis in een rapport. Die moet steeds ter zake zijn.

2. Gebruik geen lang woord als een kort woord volstaat

Lange of moeilijk woorden laten u niet intelligenter lijken. In sommige gevallen komt u zelf arrogant en pretentieus over als uw artikel vol met lange of moeilijke woorden geschreven is. De kans is ook groot dat uw lezerspubliek de tekst niet meer begrijpt.

3. Schrap onnodige woorden

U kan in een tekst meer woorden schrappen dan u denkt. Woorden zoals ‘kunnen’, ‘worden’, ‘zullen’, ‘willen’ en ‘gaan’ kunt u vaak uit het artikel laten zonder dat de toon van uw verhaal verandert. Ook bijvoeglijke naamwoorden of adjectieven kunt u vaak achterwege laten.

4. Schrijf actief

Waarschijnlijk herinnert u zich nog vaag de Nederlandse les over actieve en passieve zinsconstructies. Passieve zinnen horen niet thuis in een artikel. Om actief te schrijven moet u denken aan de regel ‘Wie doet wat?’ Een voorbeeld: de zin ‘Amerikaanse scholen worden bewaakt door bewapende agenten’, kunt u moeiteloos actief maken met als resultaat ‘Bewapende agenten bewaken Amerikaanse scholen’.

5. Schrijf geen anderstalige woorden, wetenschappelijke termen of vakjargon wanneer een eenvoudige Nederlandse synoniem bestaat

Dit is vaak een heel moeilijke opdracht. Op dit punt moet u vooral de doelgroep die uw tekst onder ogen zal krijgen, heel goed kennen. Hebben de potentiële lezers dezelfde vakkennis als u, dan kan u uiteraard vaktaal gebruiken. Maar als u een bericht schrijft dat op de homepagina van uw website geplaatst zal worden, dan is eenvoudige taal aan te raden.

6. Neem afstand

Wanneer uw tekst klaar is en u heeft geen eindredacteur, laat uw artikel een twee of drie dagen aan de kant liggen. Die pauze zorgt ervoor dat u afstand neemt van de tekst, waardoor u niet precies meer weet wat u exact geschreven heeft. Na de onderbreking zult u met een frisse blik naar uw artikel kijken en gemakkelijker schrijffouten eruit halen.

7. Print uw tekst

Een tekst verbeteren doet u het best op papier dan op het scherm. Lezen op het scherm gaat 25 procent trager en is vermoeiend voor de ogen. Op papier zullen ook de kleinste fouten vlugger opvallen.

8. Lees uw tekst luidop

Een tekst moet niet alleen correct geschreven zijn, maar ook vlot. Hoe dat achterhaalt is heel eenvoudig: lees uw tekst luidop. De woorden of stukken zinnen waarover u struikelt, zijn niet vlot neergepend.

Tags:

2Mpact hanteert een flexibele, modulaire en praktijkgerichte aanpak op maat van de federatie, beroepsvereniging, sectororganisatie of ledenvereniging.

Meer over 2Mpact

2Mpact nv
(ONr: BE 0472 134 137)
Kerkstraat 108
B-9050 Gentbrugge
T 09 233 48 66
info@2mpact.be
www.2mpact.be

Close