Benieuwd naar de werking en tarieven bij 2Mpact?

We hebben  een samenwerkingsvorm uitgewerkt waarbij 2Mpact op een flexibele en kwalitatieve manier taken van uw organisatie op zich neemt die traditioneel door het secretariaat en/of vrijwilligerswerk van bestuurders gebeuren.

Zo zorgen wij ervoor dat uw organisatie (en het bestuur in het bijzonder) zich meer kan bezig houden met de ‘inhoudelijke’ doelstellingen van de organisatie en dus ‘ontzorgd’ wordt voor praktische zaken.

Dit neem niet weg dat de bestuurders alsnog bepaalde taken kunnen uitvoeren. 2Mpact wenst hierbij vooral een complementaire partner te zijn.

Onze aanpak

  • Contacteer ons voor een gratis en vrijblijvend gesprek. Een eerste gesprek kan telefonisch of u kan een afspraak maken om bij een lekker kopje koffie met de juiste 2Mpact-er samen te zitten.
  • Een voorstel kan bestaan uit een ‘fixed price’ aanbieding of een raming (per project of een budget in tijd) die in gezamenlijk overleg wordt besproken en verfijnd. Voor langlopende opdrachten (bv. opvolging secretariaat) gebeurt er een periodieke evaluatie met eventuele bijsturing.
  • De kost voor onze prestaties hangt uiteraard af van de complexiteit en het volume van het werk. Onze tarieven variëren tussen 60 en 100 EUR/uur (excl. BTW). Wij volgen via ons prestatieregistratiesysteem gedetailleerde prestatiestaten op. Wij voeren uit wat we hebben afgesproken en wat u als klant heeft gevraagd. Transparantie en overleg zijn voor ons essentieel.
  • Als klant bent u een partner voor ons. We vinden het belangrijk dat we maatschappelijk relevante zaken doen en dat organisaties ten dienste van hun leden werken. Wij bekijken ook of er vanuit onze portefeuille een ‘conflict of interest’ zou kunnen zijn. Tot slot moet het klikken en moet er wederzijds vertrouwen en respect zijn. Wij betonneren niets in langlopende contracten met 'vendor lock-ins' of verbrekingsclausules. Als onze wegen scheiden, om welke reden dan ook, opteren wij steevast voor een professionele overdracht.

Onze kwaliteitsgaranties

  • We beschikken over een kwaliteitshandboek met verschillende procedures inzake opvolging en rapportage ( zo zorgen we voor  transparante communicatie met de vereniging/raad van bestuur en interne kennisopbouw).
  • We kunnen voortbouwen op onze jarenlange ervaring met diverse verenigingen uit heel uiteenlopende sectoren
  • We beschikken over een multidisciplinair team van verenigingsprofessionals die flexibel en resultaatgericht ingezet  worden voor de diverse taken
  • Uiteraard nemen wij op vraag van uw organisatie ook andere zaken voor onze rekening. Zelf gaan we vanuit onze brede kennis van verenigingen proactief ook suggesties doen om de strategische en operationele aanpak te optimaliseren.

Overtuigd van onze aanpak waarin dialoog, advies en vertrouwen centraal staan? Zin om ons beter te leren kennen?

Neem dan uw telefoon in de hand en bel 09 233 48 66 of stuur ons een mailtje (info@2mpact.be).

2Mpact

Wij ondersteunen (leden-)verenigingen op het vlak van (leden)administratie, communicatie en de organisatie van meetings en events.

meer over 2Mpact

2Mpact is structureel partner van:

2Mpact hanteert een flexibele, modulaire en praktijkgerichte aanpak op maat van de federatie, beroepsvereniging, sectororganisatie of ledenvereniging.

Meer over 2Mpact

2Mpact nv
(ONr: BE 0472 134 137)
Kerkstraat 108
B-9050 Gentbrugge
T 09 233 48 66
info@2mpact.be
www.2mpact.be

Close