Over 7e Vlaams Bodemcongres 2019

7e Vlaams Bodemcongres 2019

7e Vlaams Bodemcongres: Bodem breed gedragen op 28 november 2019

Last call, laatste plaatsen - schrijf nu in - 185 collega-professionals zijn al aangemeld!

In de evolutie naar een kwaliteitsvolle bodem is een verdere uitbouw nodig van bodemzorg. De bodem moet zo worden beheerd dat hij kan groeien in zijn verschillende functies. Ecosysteemdiensten moeten worden hersteld, om de bodem maximaal te kunnen hergebruiken. De kwaliteit van onze bodem in een circulaire omgeving moet centraal komen te staan. Tijdens het bodemcongres wordt ingegaan op elk van de facetten van bodemzorg, in theorie en in praktijk. Naast de bespreking van enkele concrete cases, worden ook nieuwe denkpistes verkend, zoals ‘soil and land stewardship’ en ‘omgevingsmanagement’.

Het congres komt in aanmerking voor 3,5 u bijscholing voor:

  • Bodemsaneringsdeskundigen (VLAREL art. 53/3 §1 9°)
  • Milieucoördinatoren (VLAREL art. 41§1)
  • MER-deskundigen bodem (VLAREL art. 38)

UMiO zet de bodemsector letterlijk op de kaart !

   

De BodemSectorKaart biedt een overzicht van alle betrokken actoren in de Vlaamse bodemsector (studiebureaus, deskundigen, bodemsaneerders, grondreinigingscentra, gespecialiseerde bedrijven en dienstverleners, labo’s, boorfirma’s, overheidsinstellingen, onderzoekscentra, verenigingen, media…).

  

Elke deelnemer aan het Bodemcongres op 28 november 2019 kan zijn bedrijf of organisatie gratis een plekje op de kaart geven! De kaart wordt tijdens het congres voorgesteld en achteraf breed verspreid. Link om aan te melden: www.umio.be/bsk

Programma

13:00 Onthaal
13:30 Verwelkoming door Congresvoorzitter (Wouter Gevaerts, ARCADIS)
13:40 Bodemzorg en de rol van de milieuprofessional/milieucoördinator (Geert Bogaert, VMx)
14:00 Hoe bodemzorg faciliteren vanuit de overheid? (Ann Cuyckens, OVAM)
14:30 Bodem en land rentmeesterschap (Bernard Vanheusden, Universiteit Hasselt)
De intrinsieke waarde van bodem en land moet dringend worden veiliggesteld. Er is nood aan een handelingsperspectief voor bodemzorg. Kan het interessant zijn om ‘bodem en land rentmeesterschap’ (soil and land stewardship) als een zorgplicht te integreren in het Bodemdecreet? Kan het circulair gebruik van land, bodem en grond daarmee verder worden gestimuleerd?
15:00 De case Oosterweelverbinding als bodeminclusief project (Bart Van Camp, LANTIS)
15:20 De case Blue Gate Antwerp en het circulair landgebruik (Maarten Bettens en Wolf Depraetere, Blue Gate Antwerp Development)
15:40 Koffiepauze
16:10 Bodemzorg als kerntaak van de erkende bodemsaneringsdeskundige (Mark van Straaten, VEB)
16:30 Bodemzorg op het veld: kritische succesfactoren voor het circulair gebruik van bodemmaterialen (Mireille Verboven, Go4Circle)
16:50 Bodemzorg als onderdeel van omgevingsmanagement (Isabelle Larmuseau, VVOR)
Bij bodemzorg spelen zeer uiteenlopende belangen. Het aantal stakeholders is groot. Mogelijkheden en kansen moeten in kaart worden gebracht. Een interdisciplinaire aanpak dringt zich op, met oog voor partnerschappen.
17:10 Bodemzorg en de milieubedrijven: naar een integrale en duurzame aanpak
(Dirk Ponnet, OVB)
17:30 Slotwoord (Victor Dries, Raadgever Omgeving, Kabinet Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir)
17:50 Receptie
18:20 Walking Dinner en Netwerkavond

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Schrijf je snel in

  • Leden Go4Circle, OVB, VEB, VMx en VVOR : 165 € (excl BTW), volledig aanvaard voor subsidie KMOp
  • Niet-leden: 195 € (excl BTW),  volledig aanvaard voor subsidie KMOp
  • Walking dinner: 60 € (excl BTW) komt niet in aanmerking voor subsidie KMOp

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact. Voor deze opleiding kan u gebruik maken van 30 tot 40% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Close