Over Milieugebruiksruimte: begin en einde van omgevingsrecht en omgevingsbeleid?

Milieugebruiksruimte: begin en einde van omgevingsrecht en omgevingsbeleid?

Milieugebruiksruimte: begin en einde van omgevingsrecht en omgevingsbeleid?

De term ‘milieugebruiksruimte’ is niet nieuw. In de nasleep van de Commissie Brundtland duikt de term voor het eerst op in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Een eerste definitie van het begrip wordt in 2010 opgenomen in de Nederlandse Crisis- en herstelwet: ‘binnen een ontwikkelingsgebied aanwezige marge tussen de bestaande milieukwaliteit en de voor dat gebied geldende milieukwaliteitsnormen, die kan worden benut voor milieubelastende activiteiten’.

De term ‘milieugebruiksruimte’ wordt in verband gebracht met een zogenaamde ‘programmatische aanpak’ of een ‘doelbereiking binnen een bepaalde termijn met behulp van een plan of programma, waarin de milieugebruiksruimte verbruikende ontwikkelingen, zowel de autonome en de voorgenomen ontwikkelingen, zijn aangegeven en de actieve maatregelen waarmee milieugebruiksruimte wordt vrijgemaakt zijn opgenomen.’

Dat de grenzen van de milieugebruiksruimte in Nederland en Vlaanderen worden bepaald door strikte Europeesrechtelijke milieukwaliteitseisen, hebben de stikstof- en PFAS-crisis pijnlijk duidelijk gemaakt. De roep om een wettige en doeltreffende programmatische aanpak klinkt luider dan ooit tevoren. De discussie over milieugebruiksruimte lijkt nu pas echt begonnen.

Dit congres wordt georganiseerd ter nagedachtenis van prof. mr. Ben Schueler. Als hoogleraar omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht en als staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad van State was hij een boegbeeld van omgevingsrecht in de Lage Landen. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met beeldbepalende wetgeving en rechtspraak over het begrip milieugebruiksruimte.

Programma

 • 8u30: Ontvangst

 • 9u00: Van PFAS tot overvolle gezondheidsgebruiksruimte
  mr. Isabelle Larmuseau, KU Leuven

 • 9u15: Hoe het allemaal begon: de stikstofcrisis
  Nederland: mr. dr. Ralph Frins, Tilburg University
  Vlaanderen: prof. dr. Hendrik Schoukens, Universiteit Gent
 • 10u00: Hoe het dreigt te eindigen: de watercrisis
  Nederland: prof. mr. Frank Groothuijse, Universiteit Utrecht
  Vlaanderen: dr. Ann Carette, Universiteit Antwerpen

 • 10u45: Koffiepauze

 • 11u15: Hoe het kan worden aangepakt: omgevingsplanning
  Nederland: prof. mr. Tonny Nijmeijer, Radboud Universiteit
  Vlaanderen: prof. dr. Sigrid Pauwels, Universiteit Antwerpen
 • 12u00: Debat over oorzaken, gevolgen en de al dan niet inzetbaarheid van regelgeving
  Moderator: mr. Henk Gierveld, Universiteit Utrecht

 • 12u30: Broodjeslunch

 • 13u30: Casus Menen: in kaart brengen van gezondheidseffecten
  dhr. Philippe Mingels, gemeenteraadslid Menen en prof. dr. Ronny Blust, Universiteit Antwerpen
 • 14u00: Casus Katwilgweg in Antwerpen: ruimtelijke ontwikkeling op PFAS-hotspot
  prof. Guy Vloebergh, Universiteit Antwerpen en prof. mr. Jacob de Boer, Vrije Universiteit Amsterdam
 • 14u30: Casus Ineos: wachten tot 22 december 2027
  dhr. Tycho Van Hauwaert, beleidsexpert BBL en prof. dr. Patrick Meire, Universiteit Antwerpen

 • 15u00: Koffiepauze

 • 15u30: Casus Indaver: grensoverschrijdende verontreiniging
  mr. Isabelle Larmuseau, KU Leuven en dr. ir. Chiel Jonker, Universiteit Utrecht
 • 16u00: Beperking van milieugebruiksruimte
  prof. mr. Kars de Graaf, Rijksuniversiteit Groningen en en mr. dr. Jasper van Kempen, Universiteit Utrecht
 • 16u30: Slotdebat over theorie en praktijk Moderatoren:
  mw. Sylvie Baert, coördinator VMx en dhr. Danny Jacobs, algemeen directeur BBL

 • 17u00: Borrel

Praktisch

Gent, 28 september 2023
08u30 - 18u00

Locatie

Zebrastraat
Zebrastraat 32/011
9000 Gent

Vorming

Permanente vorming: 3 juridische punten aangevraagd bij Balie Advocaten
Milieucoördinatoren ontvangen na deelname een attest permanente vorming (5u)

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemen als niet-lid van één van de organiserende verenigingen € 100,00
Gratis als BBL lid Gratis
Gratis als VMx lid Gratis
Gratis als VRP lid Gratis
Gratis als VVOR lid Gratis
Gratis als West-Vlaamse Milieufederatie lid Gratis

De inschrijvingslijsten worden per vereniging ter controle voorgelegd ter verifiëring van het aangeduide lidmaatschap.

Dit congres wordt georganiseerd door 2Mpact voor VVOR. Voor deze opleiding kan u gebruik maken tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Close