Over VVOR-Zomerdialogen: Vlaanderen en stikstof - Pleidooi voor een STikstofOnderzoeksProgramma (STOP)

VVOR-Zomerdialogen: Vlaanderen en stikstof - Pleidooi voor een STikstofOnderzoeksProgramma (STOP)

cover.zomerdialogen

De stikstofproblematiek lijkt voortvarend aangepakt te gaan worden om de doelen voor 2030 te kunnen halen. Met het oog op een gedragen lange termijn oplossing voor stikstof, moet echter wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek gecoördineerd worden aangepakt.

Om vragen rond stikstof- en gebiedsgericht beleid te kunnen beantwoorden, moet er vanuit verschillende disciplines nationaal en internationaal worden samengewerkt, met grote betrokkenheid van alle stakeholders. Vooral voor gebiedsprocessen is multidisciplinair onderzoek essentieel. Er zal ook een gedegen en gedragen instrumentarium moeten worden ontwikkeld om de stikstofdepositie, de ecologische kwaliteit en de consequenties van het beleid  te kunnen beoordelen.

Binnen een ‘STikstofOnderzoeksProgramma’ moet minimaal worden gewerkt aan de meting en modellering van bedrijfsemissies in de praktijk en het effect van maatregelen. Ook is het nodig om de Kritische Depositiewaarden goed te kunnen onderbouwen. Voldoende relatie moet kunnen worden gelegd tussen de afname van de stikstofdepositie en de verbetering van de natuurkwaliteit met in achtneming van beheersmaatregelen.

Praktisch
Sleidinge, 25 augustus 2022 - Vanaf 18uur
Lezing en de catering inbegrepen.
Deze VVOR Zomerdialogen is erkend voor 2 punten permanente vorming.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Schrijf je snel in

  • VVOR- of VOM-leden: 125 € (excl BTW), waarvan 100 euro in aanmerking voor subsidiëring via KMO portefeuille
  • Niet-leden: 175 € (excl BTW),  waarvan 150 euro in aanmerking voor subsidiëring via KMO portefeuille

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VVOR vzw. Voor deze opleiding kan u gebruik maken tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in.

De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Close