Over VVOR-Onderweg: Bezoek aan de Hedwige- Prosperpolder

VVOR-Onderweg: Bezoek aan de Hedwige- Prosperpolder

Prof. Dr. Patrick Meire,
Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

Nog heel even en het zeewater krijgt opnieuw alle ruimte in de Hedwige-Prosperpolder. Voorspeld wordt dat de Hedwigepolder, die rond 1900 werd ingepolderd, in de komende 50 tot 100 jaar zal opslibben tot een van de hoogste gebieden van Zeeland. Hoe zal die nieuwe getijdenatuur er dan precies uitzien? Voorspellingen tonen voor de eerste tien jaar een nat gebied met nog weinig begroeiing, maar met veel bodemdieren en watervogels en steltlopers, zoals lepelaars, kluten, wulpen en zeearenden. Heel langzaam zullen slib en zand het gebied opvullen, en zal de typische schorvegetatie zich vestigen. Voorafgaandelijk aan het historisch momentum van de ontpoldering, organiseert VVOR-Onderweg een bezoek aan de Hedwige-Prosperpolder, onder de deskundige leiding van Prof. Dr. Patrick Meire.

Programma
13u00: Ontvangst met koffie
13u30: Toelichting bij de ontpoldering
14u00: Excursie op de Hedwige-Prosperpolder
17u00: Afscheidsdrink

Locatie
Vertrekpunt Infokeet
Zoetenberm 6a - 9130 Doel (Beveren)

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Schrijf je snel in

  • VVOR- & VOM-leden: 50 € (excl BTW)
  • Niet-leden: 75 € (excl BTW)

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VVOR vzw. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy terug.

Close