Over VVOR-Onderweg: Bezoek aan de Hedwige- Prosperpolder

VVOR-Onderweg: Bezoek aan de Hedwige- Prosperpolder

Prof. Dr. Patrick Meire,
Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

Nog heel even en het zeewater krijgt opnieuw alle ruimte in de Hedwige-Prosperpolder. Voorspeld wordt dat de Hedwigepolder, die rond 1900 werd ingepolderd, in de komende 50 tot 100 jaar zal opslibben tot een van de hoogste gebieden van Zeeland. Hoe zal die nieuwe getijdenatuur er dan precies uitzien? Voorspellingen tonen voor de eerste tien jaar een nat gebied met nog weinig begroeiing, maar met veel bodemdieren en watervogels en steltlopers, zoals lepelaars, kluten, wulpen en zeearenden. Heel langzaam zullen slib en zand het gebied opvullen, en zal de typische schorvegetatie zich vestigen. Voorafgaandelijk aan het historisch momentum van de ontpoldering, organiseert VVOR-Onderweg een bezoek aan de Hedwige-Prosperpolder, onder de deskundige leiding van Prof. Dr. Patrick Meire.

Praktisch
Hedwige-Prosperpolder, 26 april 2019 - Van 10 uur tot 17 uur
Rondleiding en een middaglunch inbegrepen

Locatie
Vertrekpunt Infokeet
Zoetenberm 6a
9130 Doel (Beveren)

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemen als VVOR lid € 100,00
Deelnemen als niet VVOR lid € 200,00

Schrijf je snel in

  • VVOR-leden: 100 € (excl BTW)
  • Niet-leden: 200 € (excl BTW)

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VVOR vzw. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy terug.

Close