Over Opleiding Asbest

Opleiding Asbest

Beste,

Naar aanleiding van de recente overheidsaanbevelingen en -richtlijnen met betrekking tot bestrijding van de Corona-pandemie, heeft de VEB  beslist om de 2-daagse opleiding “Asbest” (die gepland was op 19/03 & 26/03 e.k.) te verplaatsen naar 10 & 17 september 2020.

Wij hopen op uw begrip voor deze beslissing.

Vriendelijke groeten,

Het VEB-bestuur

Inhoud

Bodemsaneringsdeskundigen worden soms geconfronteerd met asbest. Als ze asbesthoudende materialen tegenkomen, is het belangrijk dat ze:

  • het asbest kunnen herkennen;
  • weten welke maatregelen ze moeten nemen;
  • de belangrijkste principes van de asbestwetgeving kennen.

De VEB organiseert daarom deze specifieke opleiding, gespreid over 2 dagen: namelijk 10 en 17 september 2020

Programma:

10/09/2020:

  • Overzicht van het huidig wetgevend kader (Johan Ceenaeme – OVAM)
  • Strategieën tijdens bodemonderzoeken, mogelijkheden en uitdagingen van richtlijnen en procedures (Sigrid Willems - Witteveen en Bos)
  • Asbest en grondverzet - ervaringen en cases (Elisa Vermeulen - Grondbank)
  • Verwijderen en behandelen van asbest verontreinigde grond (Philippe Goossens - OVB)

17/09/2020:

  • Asbestherkenning in de praktijk: kennismaking met diverse materialen, achtergronden en risico’s (Martijn Elings - Antea Nederland)
  • Labo-onderzoek van asbestverontreinigde stalen: methodes en rapportage van resultaten (David Buitelaar -  Eurofins)
  • Uitvoering van onderzoek naar asbest in lagen en hopen grond: benodigde erkenningen, te volgen CMA’s en in het veld (Sam Hertsens - ABO Consultancy)

Deze opleiding is erkend voor 8u bijscholing zoals vermeld in VLAREL art. 53/3 §1 9°.

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemen als VEB lid € 780,00
Deelnemen als niet VEB lid € 1.180,00

Deelnameprijzen excl. btw

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VEB vzw. Voor deze opleiding kan u gebruik maken tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille.

Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

2Mpact beschikt over de KMO-portefeuille-erkenning (nr. DV.O207084) voor het organiseren van opleidingen van organisaties.

Close