Over Opleiding “Asbest"

Opleiding “Asbest"

Inhoud

Bodemsaneringsdeskundigen worden soms geconfronteerd met asbest. Als ze asbesthoudende materialen tegenkomen, is het belangrijk dat ze:

  • het asbest kunnen herkennen;
  • weten welke maatregelen ze moeten nemen;
  • de belangrijkste principes van de asbestwetgeving kennen.

De VEB organiseert daarom deze specifieke opleiding, gespreid over 2 dagen: namelijk 19 en 26 maart 2020

Programma:

19/03/2020:

  • Overzicht van het huidig wetgevend kader (Johan Ceenaeme – OVAM)
  • Strategieën tijdens bodemonderzoeken, mogelijkheden en uitdagingen van richtlijnen en procedures ( Sigrid Willems - Witteveen en Bos)
  • Asbest en grondverzet - ervaringen en cases (Elisa Vermeulen - Grondbank)
  • Verwijderen en behandelen van asbest verontreinigde grond (Philippe Goossens - OVB)

26/03/2020:

  • Asbest in de praktijk: kennismaking met diverse materialen (Martijn Elings - Antea Nederland)
  • Labo-onderzoek van asbestverontreinigde stalen: methodes en rapportage van resultaten (TBC - Eurofins)
  • Uitvoering van onderzoek naar asbest in lagen en hopen grond: benodigde erkenningen, te volgen CMA’s en in het veld (Sam Hertsens - ABO Consultancy)

Deze opleiding wordt aangevraagd voor 4u bijscholing zoals vermeld in VLAREL art. 53/3 §1 9°.

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemen als VEB lid € 780,00
Deelnemen als niet VEB lid € 1.180,00

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VEB vzw. Voor deze opleiding kan u gebruik maken tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille.

Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Close