Over Omgevingscongres 2018 - Ruimte voor handhaving

Omgevingscongres 2018 - Ruimte voor handhaving

Al 160+ deelnemers, maar U kunt zich ook nog aanmelden

Een organisatie van

Het samengaan van milieu en ruimtelijke ordening heeft een niet onbelangrijke impact op de handhaving. Dit geldt niet enkel voor de overheid maar evenzeer voor de advies- en studiebureaus, de  milieucoördinatoren en -professionals in de bedrijven en de vele bedrijven actief in de milieusector.

Er komen dan ook heel wat concrete vragen uit het werkveld. Hoe wordt handhaving zowel vanuit Europa, Brussel als vanuit de gemeenten geregeld? Hoe gaan we om met de eeuwigdurende omgevingsvergunning en met de evaluatie van vergunningsvoorwaarden? Zullen in de toekomst enkel nog de grotere (GPBV) bedrijven gecontroleerd worden? Welke impact heeft handhaving van ruimtelijke ordeningsaspecten voor het bedrijfsleven?

Daarom gaan we tijdens het congres in dialoog met de overheid en willen we samen inzicht krijgen in de aanpak en de rol van alle betrokkenen. Vanuit de sector en het bedrijfsleven legden we concrete vragen en cases voor aan de sprekers.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemer IGO zonder dinner € 75,00

Schrijf je snel in

  • UMiO en VVOR-leden: 165 € (excl BTW), volledig aanvaard voor subsidie KMOp
  • Niet-leden: 195 € (excl BTW),  volledig aanvaard voor subsidie KMOp
  • Ambtenaren Departement Omgeving: 165 € (excl. BTW) (eerste 50 inschrijvingen zijn gratis)
  • Walking dinner: 50 € (excl BTW) komt niet in aanmerking voor subsidie KMOp

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact. Voor deze opleiding kan u gebruik maken van 30 tot 40% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Close