Over Betonstop is géén bouwstop - Waar en hoe kan nog worden gebouwd in Vlaanderen?

Betonstop is géén bouwstop - Waar en hoe kan nog worden gebouwd in Vlaanderen?

De betonstop is inmiddels goed bekend. Veel minder bekend is de vraag wat die betonstop precies inhoudt.

Pieter-Jan Defoort (LDR) formuleert een antwoord op deze prangende vraag en belicht de juridische discussiepunten. Eerst schetst hij de krachtlijnen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Welke locaties komen in de toekomst nog in aanmerking voor verdere ontwikkeling? Wat houdt het principe in van het verhogen van het ruimtelijk rendement? Dit principe werd reeds deels geconcretiseerd in de VCRO via de recente Codextrein en is een beoordelingscriterium voor vergunningsaanvragen. Daarnaast is er de mogelijkheid om af te wijken van 15 jaar oude BPA’s  en het wegvallen van verkavelingsvoorschriften als weigeringsgrond voor een vergunning.

Na de pauze gaat Pieter-Jan Defoort (LDR) in op nieuwe initiatieven als de watergevoelige openruimtegebieden (WORG), de nieuwe regeling voor woonuitbreidingsgebieden (WUG) en het instrumentendecreet, met onder meer nieuwe vergoedingsregels en een systeem van verhandelbare ontwikkelingsrechten (VOR).

Deze studiedag is gericht tot projectontwikkelaars, architecten, landmeters, omgevingsambtenaren, ruimtelijk planners, advocaten, notarissen en iedereen met interesse voor ruimtelijke ordening en omgeving.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor LDR. Voor deze opleiding kan u gebruik maken van 30 tot 40% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug. (3,5u)

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.

2Mpact beschikt over de KMO-portefeuille-erkenning (nr. DV.O207084) voor het organiseren van opleidingen van organisaties.

Close