Bestuurders Academie 2019

Bestuurders Academie 2019

Save the dates!

Als bestuurder heb je een bevoorrechte rol binnen de organisatie. Enerzijds doordat je aan het stuur zit om mee te helpen de collectieve ambitie te realiseren. Anderzijds doordat je op een preferente manier ook begunstigd lid bent of van heel dichtbij betrokken bent.

Vanuit 2Mpact dragen we graag bij tot het ontwikkelen van duurzame bestuurders, bewust van de vele rollen die ze te spelen hebben. Het is de bedoeling van de 2Mpact Bestuurders Academie om bestuurders te informeren over wettelijke verplichtingen en ‘best practices’ die een professioneel bestuur kenmerken, maar ook om te zorgen dat ze met het nodige zelfvertrouwen en de nodige ‘goesting’ hun engagement ten aanzien van de organisatie blijven uitvoeren.

In 2019 voorzien we alvast de volgende sessies:

12 september 2019: Opleiding Governance & Dashboarding

Governance is zoveel meer dan wettelijke verplichtingen naleven. Het is het geheel van de structuur en cultuur van de organisatie. Hoe besluitvorming tot stand komt, hoe de on- en offboarding van bestuurders geregeld wordt, hoe visie omgezet wordt in strategie, hoe het professionalisme van het bestuur afstraalt op de volledige werking en ook hoe de collectieve kracht van het bestuur ingezet kan worden, zowel naar de leden als naar de stakeholders (bv. lobby).

Dashboarding is de verzamelnaam voor de manier waarop het bestuur informatie en data vanuit de werking van de organisatie inzet om te besturen. Klassiek zijn dat cijfers zoals omzet, ledenverloop, aantal deelnemers aan een event, maar het is ook belangrijk na te denken over andersoortige indicatoren zoals memberjourney, betrokkenheid, outcome/impact… We verkennen samen hoe we een relevant dashboard kunnen definiëren voor onze organisatie.

21 november 2019: Inspiratiesessie Relatie met de verenigingsprofessional

Bestuurders en verenigingsprofessionals hebben een complementaire rol te spelen. Essentieel hierbij zijn goede afspraken over wie wat doet, gekoppeld aan rapportage en overleg. Maar daarnaast is het ook belangrijk te weten wat ieder drijft om zijn rol zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Deze inspiratiesessie wordt dan ook gekoppeld aan het jaarcongres van BSAE, de Vereniging van Verenigingsprofessionals. Concrete invulling volgt nog.

Praktisch:
Meer details en sprekers worden eerstdaags bekendgemaakt.
De 2 opleidingen vinden plaats van 14u tot 17u gevolgd door een netwerkmoment bij een drankje en hapje. De inspiratiesessie wordt ingebed in het BSAE-congres (details volgen).
Locatie: 2Mpact / Bedrijvencentrum de Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge

Doelgroep:
Enkel voor bestuurders van ledenorganisaties en non-profits (bv. goede doelen, socio-culturele organisaties). Niet bedoeld voor bestuurders van profits en social profits. Eveneens niet bedoeld voor verenigingsprofessionals – zij kunnen terecht bij BSAE, de Vereniging van Verenigingsprofessionals, die ook opleidingen rond ‘governance’ organiseert.

Deelnameprijs (per sessie): 150 euro (excl. btw), 20% korting voor collega-bestuurders van dezelfde vereniging. Aanmelden kan via tara@2Mpact.be

Deelname voor bestuurders van 2Mpact AMC-verenigingsklanten is gratis. Zij krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Deelnemers ontvangen een handige ‘manual’ met inspiratiedocumenten, achtergrondinfo, tips&tricks, checklists enz.

Dergelijke opleidingen kunnen ook binnen één bestuur georganiseerd worden (meer info bij marc@2mpact.be).

Charter van de bestuurder

  1. De bestuurder is mede verantwoordelijk voor het definiëren van de missie, de visie en de waarden van de organisatie, alsook voor het opvolgen en periodiek evalueren ervan
  2. De bestuurder respecteert de wettelijke bepalingen met betrekking tot de organisatie (vzw-wetgeving, sectorale wetgeving) alsook de ‘zelfopgelegde’ afspraken (bv. huishoudelijk reglement)
  3. De bestuurder respecteert in het bijzonder de governance-afspraken tussen de raad van bestuur en het uitvoerend orgaan (secretariaat, bureau,…) en eventuele andere stakeholders
  4. De bestuurder acht zich voldoende bekwaam om de organisatie mee te besturen en stelt daarnaast specifieke competenties ten dienste van de werking van de organisatie
  5. De bestuurder neemt actief en op een positieve manier deel aan de werking van de raad van bestuur en draagt daarbij collegialiteit en dialoog hoog in het vaandel
  6. De bestuurder handelt eerlijk en in goed vertrouwen in het belang van de organisatie en laat bij de besluitvorming geen persoonlijke motieven, vooroordelen of belangenconflicten spelen
  7. De bestuurder ziet toe op de kwaliteit van de werking van de raad van bestuur en aanvaardt zowel een periodieke evaluatie van de werking van de raad van bestuur als van zijn eigen bijdrage
  8. De bestuurder heeft kennis van en inzicht in zijn mogelijke bestuurdersaansprake-lijkheid en mogelijke risico’s (liabilities) van de organisatie (bv. ten gevolge van externe contracten)
  9. De bestuurder houdt toezicht op de werking van de organisatie (bv. realisatie doelstelling, boekhouding, externe communicatie), en laat zich desgevallend bijstaan door derden
  10. De bestuurder waarborgt een volledige transparantie ten opzichte van alle betrokken stakeholders (inclusief collegabestuurders en leden) voor wat betreft informatie-verstrekking, uitvoering van beslissingen en het nakomen van afspraken (bv. inzake externe representatie van de organisatie)
                         [© 2012-2019 Marc Mestdagh]

 

2Mpact hanteert een flexibele, modulaire en praktijkgerichte aanpak op maat van de federatie, beroepsvereniging, sectororganisatie of ledenvereniging.

Meer over 2Mpact

2Mpact nv
(ONr: BE 0472 134 137)
Kerkstraat 108
B-9050 Gentbrugge
T 09 233 48 66
info@2mpact.be
www.2mpact.be

Close