Wat als wij nu eens het ondersteunende werk voor uw (leden-)vereniging of community deden? Dat creëert ruimte en energie voor andere opdrachten en uitdagingen!

Benieuwd naar de werking en tarieven bij 2Mpact?

Ons nieuws

2Mpact staat in voor de verdere doorstart van FEDIPRO (Vereniging van Zelfstandige Professionals). Op 26 oktober organiseren we het 3e PowerEvent waarbij we de consultant of interim manager sterker connecteren met hun opdrachtgever. Naast aandacht voor het statuut van de zp’er (o.m. vanuit Europees perspectief en lokaal via Federgon Interim Management) is er ook aandacht voor de zelfstandige consultant dankzij de key-note van Ard-Pieter de Man.

Verder is 2Mpact betrokken bij de uitrol van een nieuw kennisplatform voor freelancers, zelfstandige professionals, intermediairen en opdrachtgevers: Nextconomy.be. We leveren niet enkel ‘content’-ondersteuning, maar werken vanuit FEDIPRO, die een Silver Partner is, hard aan de bekendmaking van het nieuwe platform. Ontdek nextconomy.

Ons team

Een veelzijdig team van verenigingsprofessionals staat klaar om uw organisatie te ondersteunen, zowel voor langere trajecten maar ook voor korte, duidelijk afgelijnde opdrachten (bv. omwille van het tijdelijk wegvallen van iemand of omdat er een tandje bijgestoken moet worden).

We kunnen hiervoor beroep doen op de specialisaties van onze professionals op het vlak van communicatie (bv. schrijven van artikels, het verzorgen van een newsletter,…), van organisatie van opleidingen (bv. de organisatie van een opleidingstraject waarbij we de kmo-portefeuille kunnen inschakelen) of de ondersteuning op het vlak van het ledenbeheer (bv. CRM-onderhoud, enquêtering, enz.).

Naast operationele medewerkers kunnen we ook een verenigingsmanager inzetten die de coördinatie van uw organisatie op zich neemt. Benieuwd naar ons team?

Onze aanpak

In het kader van onze adviesverlening aan ledenorganisaties werd een kort maar intensief traject ontwikkeld waarbij we aan de hand van gestructureerde diepte-interviews een beeld vormen van issues, noden en opportuniteiten van de organisatie op het niveau van zowel het bestuur als het secretariaat. Centraal hierbij staat het creëren van een inzicht biedende ‘bird’s eye view’ en het expliciteren en overdragen van kennis en best practices op het vlak van verenigingsmanagement.

Op die manier is het mogelijk voor een organisatie om zich te bezinnen over welke stappen te ondernemen om ook in de toekomst FutureProof te zijn. Verneem hier meer over onze adviesverlening op maat van ledenorganisaties.

2Mpact hanteert een flexibele, modulaire en praktijkgerichte aanpak op maat van de federatie, beroepsvereniging, sectororganisatie of ledenvereniging.

Meer over 2Mpact

2Mpact nv
Kerkstraat 108
B-9050 Gentbrugge
T 09 233 48 66
info@2mpact.be

INPROVO Opleidingen

Close