Over VVOR-Inzichten: Vlaanderen en stikstof: niet alles kan overal. Over milieugebruiksruimte, vergunningverlening en ruimtelijke planning

VVOR-Inzichten: Vlaanderen en stikstof: niet alles kan overal. Over milieugebruiksruimte, vergunningverlening en ruimtelijke planning

Studienamiddag naar aanleiding van

het emeritaat van prof. dr. Luc Lavrysen aan de UGent

15 jaar Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht

10 jaar Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid

 Online, 7 mei 2021

Het teveel aan stikstofdepositie in Europees beschermde natuurgebieden vormt een belangrijke beleidsuitdaging. Om een omgevingsvergunningenstop te vermijden, zal Vlaanderen, net als Nederland, nieuwe ontwikkelingsruimte moeten creëren. Stikstofreducties en natuurherstel lijken zich op te dringen.

Hoever staat Vlaanderen met de Programmatische Aanpak Stikstof? Wat kunnen we leren van Nederland en Duitsland? Is een rol weggelegd voor de Benelux Unie? In de ‘Gezamenlijke Verklaring’ van de Vlaams-Nederlandse Top van 4 november 2020 erkennen Vlaanderen en Nederland alvast de noodzaak om de stikstof-uitdaging gemeenschappelijk aan te pakken. De komende twee jaar zullen Vlaanderen en Nederland werken aan ‘informatie- en kennisdeling over diverse aspecten van het stikstofbeleid, en mogelijk gezamenlijk onderzoek, het voeren van een structurele dialoog op de daartoe aangewezen (bestuurs)niveaus, om aanpak en beleid af te stemmen, nu en in de toekomst, zowel in het algemeen als in de grensregio’s in het bijzonder en een verkenning om vanuit een gezamenlijk belang samen het overleg aan te gaan met de Europese Commissie over een passende grensoverschrijdende aanpak van de stikstofopgave, in synergie met andere grote maatschappelijke en economische opgaven’. Tijdens de studienamiddag wordt nagegaan hoe één en ander verder vorm kan krijgen.

Deze studienamiddag wordt opgedragen aan prof. dr. Luc Lavrysen naar aanleiding van zijn emeritaat aan de Universiteit Gent.

  

Programma

 • 13u25    Welkom – Isabelle Larmuseau, VVOR
 • 13u30    Stikstofdepositie in Vlaanderen – Wouter Lefebvre, VITO
 • 14u00    Stikstofdepositie in de Vlaamse en Europese rechtspraak – Matthias Strubbe, LDR Advocaten in Omgevingsrecht
 • 14u45    Vlaamse Aanpak Stikstof – Katrien Cooman, Vlaamse overheid
 • 15u30    Koffiepauze
 • 16u00    Is het einde van de Nederlandse stikstofimpasse al in zicht? – Ralph Frins, Radboud Universiteit Nijmegen
 • 16u30    Duitse grenswaarden, ‘Abschneidewerte’ en ‘Bagatellschwellen’: pakken de Duitsers het probleem slim en effectief aan of maken zij er een potje van? – Chris Backes, Universiteit Utrecht
 • 17u00    De Benelux Unie als vehikel voor grensoverschrijdende afspraken? – Stephane Verwilghen, Benelux Secretariaat-Generaal
 • 17u30    Verankering van milieugebruiksruimte in ruimtelijke en omgevingsplanning – Tycho Lam, Hekkelman Advocaten
 • 18u00    Hulde aan prof. dr. Luc Lavrysen – Isabelle Larmuseau, VVOR

De schriftelijke neerslag van de uiteenzettingen wordt opgenomen in een speciaal hieraan gewijd nummer van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid.

Deze VVOR inzichten is erkend voor 4 punten permanente vorming.

 Praktisch
Online aanmelden vanaf 13u15, we starten stipt om 13u25.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Schrijf je snel in

 • VVOR- en VOM-leden: 100 € (excl BTW), waarvan 100 euro in aanmerking voor subsidiëring via KMO portefeuille
 • Niet-leden: 150 € (excl BTW),  waarvan 150 euro in aanmerking voor subsidiëring via KMO portefeuille

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VVOR vzw. Voor deze opleiding kan u gebruik maken tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Close