Over Transitie in de ruimtelijke planning #planningkwadraat

Transitie in de ruimtelijke planning #planningkwadraat

Ruimtelijke planning beïnvloedt de kwaliteit van onze leefomgeving. De ruimtelijke planningsprocessen van de toekomst moeten dan ook samen met de burger worden doorlopen. Alleen op die manier kan het veelvoud aan opvattingen, onder meer ook deze van de Vlaamse Bouwmeester, en behoeften worden gecapteerd.

De Provincie Oost-Vlaanderen zet sinds een aantal jaren sterk in op projectmatig en gebiedsgericht werken, met een sterke focus op participatie. Als provincie neemt zij de rol op van verbinder en facilitator. Zij wil betrokkenen samenbrengen en naar elkaar laten luisteren. Zij betrekt omwonenden als lokale deskundigen en neemt hun input mee om betere beslissingen te nemen.

De principes van participatieve democratie in ruimtelijke planningsprocessen worden geconcretiseerd in het Europees Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke

Planningsprocessen, opgesteld door de European Council of Spatial Planners. Door het charter te ondertekenen, engageren provincies en gemeenten zich om participatie als kernwaarde te
hanteren binnen ruimtelijke planning. De ondertekening van het charter is niet alleen een engagementsverklaring, maar tegelijk wordt een breder netwerk gevormd. Het delen van kennis en ervaringen wordt mogelijk gemaakt.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft ook een Participatiebox ontwikkeld, die lokale besturen vanaf 2019 kunnen ontlenen. Met deze box hebben de lokale besturen alle tools in handen om
participatiemomenten te organiseren.

 
Erkenning voor 3 punten permanente vorming advocaten in aanvraag.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Schrijf je snel in

  • VVOR- of VRP-leden: 100 € (excl BTW), volledig aanvaard voor subsidie KMOp
  • Niet-leden: 135 € (excl BTW),  volledig aanvaard voor subsidie KMOp

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VVOR vzw. Voor deze opleiding kan u gebruik maken van 30 tot 40% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Close