Over Investeren in ‘procedures’ of investeren in het ‘proces’?

Investeren in ‘procedures’ of investeren in het ‘proces’?

Strategisch omgevingsmanagement als gamechanger

Op 24 september 2018 namen tweehonderd toehoorders deel aan een door de Vlaamse overheid georganiseerd congres over huidige en toekomstige complexe projecten. Of het nu gaat om de realisatie van Oosterweel, de Nieuwe Sluis Terneuzen, de Noord-Zuidverbinding of stedelijke gebiedsontwikkeling, één zaak staat vast: strategisch omgevingsmanagement wordt een gamechanger. Het wordt dé sleutel om een grootschalig project op de agenda te plaatsen, draagvlak te creëren en de uitvoering vlot te laten verlopen. De procedure voor complexe projecten is ontstaan omdat bij dergelijke projecten vertragingen optraden. Onvoldoende communicatie en samenwerking leidden tot een verlies aan draagvlak. Strategisch omgevingsmanagement vereist een oprechte interesse in de meningen en belangen van stakeholders. Goede afspraken en transparante afwegingen brengen ons tot een betrouwbare samenwerking en zo tot nieuwe vormen van besluitvorming. Dit hebben we geleerd van Oosterweel. Daar heeft de bredere en gezamenlijke zoektocht geleid tot creatieve en werkbare oplossingen. Allemaal mooi op papier, maar hoe doe je dat nu concreet in de praktijk? Leert de ervaring dat hiermee daadwerkelijk tot realisatie kan worden overgegaan en dat gerechtelijke procedures kunnen worden voorkomen? Ontwaken we hiermee in een nieuwe en minder gejuridiseerde wereld? Op de studievoormiddag schetsen we vooreerst de basisprincipes en methodieken van strategisch omgevingsmanagement. We geven vervolgens een inkijk in de realiteit vanuit Vlaanderen en Nederland. Afsluiten doen we met een interactief panelgesprek met panelleden uit de diverse sectoren.

Locatie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
 
erkend voor 2,5 punten permanente vorming advocaten

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Schrijf je snel in

  • VVOR-leden: 100 € (excl BTW), volledig aanvaard voor subsidie KMOp
  • Niet-leden: 135 € (excl BTW),  volledig aanvaard voor subsidie KMOp

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VVOR vzw. Voor deze opleiding kan u gebruik maken van 30 tot 40% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Close