Over Zomerdialogen 2018 - Aan de vooravond van het ‘PAS’-arrest van het Europese Hof van Justitie

Zomerdialogen 2018 - Aan de vooravond van het ‘PAS’-arrest van het Europese Hof van Justitie

Wie beschermt de Europees beschermde natuur tegen stikstofdepositie?

Net nu Vlaanderen in de Codextrein van 8 december 2017 verlengingen van milieuvergunningen mogelijk maakt in het kader van de Vlaamse ‘programmatische aanpak stikstof’ (PAS), werkt het Europese Hof van Justitie aan het beantwoorden van een groot aantal prejudiciële vragen over de verenigbaarheid van de Nederlandse PAS met artikel 6 Habitatrichtlijn. In meer dan 200 rechtszaken werd voor de Nederlandse Raad van State aangevoerd dat de PAS de stikstofdepositie doet toenemen in plaats van afnemen. De PAS zou geen concreet zicht bieden op het bereiken van een gunstige staat van instandhouding. Ook het bemesten en beweiden komt in het vizier en doet de vraag rijzen of de PAS kan uitgaan van ‘gemiddelde emissies’ in plaats van ‘reële emissies’. Advocaat-Generaal Juliane Kokott brengt haar advies over deze zaak uit op 12 juli 2018. Het arrest wordt in het najaar verwacht en zal grote gevolgen hebben, ook voor Vlaanderen.

Ralph Frins is jurist omgevingsrecht bij Witteveen+Bos en daarnaast research fellow bij de vaksectie Bestuursrecht van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij houdt zich al enkele jaren bezig met de PAS. Hij wijdde er onder meer een hoofdstuk van zijn dissertatie aan en volgt de procedure bij het Europese Hof van dichtbij. Hij praat u in één avond bij over de prejudiciële vragen, de procedure bij het Hof en werpt alvast een blik op de toekomst: is het aannemelijk dat de PAS stand houdt?   

Zie ook R. FRINS, ‘Ondertussen in Luxemburg: is het Nederlandse PAS in overeenstemming met artikel 6 Habitatrichtlijn?’, TOO 2018/2, p. 164

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Schrijf je snel in

  • VVOR-leden: 125 € (excl BTW), deels (100 euro) aanvaard voor subsidie KMOp
  • Niet-leden: 175 € (excl BTW),  deels (150 euro) aanvaard voor subsidie KMOp

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VVOR vzw. Voor deze opleiding kan u gebruik maken van 30 tot 40% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Close