hmvt-logo.pnghmvt-wet.png

Waterzuivering? Bodemsanering? Aan een constructed wetland had u vast nog niet gedacht

Webinar van 21 januari 2021! 

Wat als...

We water zouden zuiveren met behulp van alle kwaliteiten die de natuur al biedt. Biologische afbraak, zon, wind, tijd... Tot enkele jaren geleden was dit toekomstmuziek. Maar de laatste jaren hebben we snelle ontwikkelingen gezien vermogen om biologische processen te gebruiken voor  waterzuivering. Traditioneel worden constructed wetlands (helofytenfilters) ingezet voor rioolwaterzuivering van huizen in het buitengebied. HMVT heeft de afgelopen jaren constructed wetlands voor  waterzuivering  voor meer complexe organische verontreinigingen zoals VOCl ingezet maar ook voor water afkomstig van verontreinigde gasfabriekstereinen.

Ook voor u biedt deze natuurlijke en zeer kosteneffectieve oplossing mooie kansen.

Wilt u meer leren over de werking en de mogelijkheden van constructed wetlands? Wij delen graag onze kennis met u. Bekijk hier de  webinar van 21 januari 2021.

Download the presentatie hier.

Inhoud webinar:

Na ongeveer een half uur weet u het volgende:

  1. Wat is constructed wetland?
  2. Waarom en wanneer een constructed wetland toepassen?
  3. Hoe werkt een constructed wetland in de praktijk? Concrete praktijkervaring van drie projecten die al meerdere jaren  in bedrijf zijn.
  4. Tot slot vertellen wij u over de laatste ontwikkelingen: onder ander het modelleren van constructed wetland toepassingen  en ‘nieuwe’ verontreinigingen die wij aanpakken met constructed wetlands.

Uw presentatoren


Uw presenatoren zullen Frank Pels en Michaela Bhend.

fpels.pngFrank Pels (HMVT) is al meer dan 25 jaar een in-situ bodemsanering specialist. Hij werkt sinds 2001 bij HMVT.  Frank is gespecialiseerd in de biologische en chemische afbraak van verontreinigingen. Hij ontwikkelde verschillende biologische en chemische technologieën om bodemverontreinigingen en (grond)waterproblemen aan te pakken, waaronder constructed wetlands. HMVT is aangesloten bij de Constructed Wetland Association (CWA).

michaela.pngMichaela Bhend (HMVT / Universiteit Utrecht, master Earth, Surface and water);   Voor Michaela's master onderzoekt ze Constructed Wetlands als waterzuivering voor industrieel afvalwater. Het doel: het HMVT-computermodel voor het ontwerp van een Constructed Wetland nog efficiënter maken. Zo kun je vooraf voorspellen (en ontwerpen) wat er precies gebeurt in een specifieke situatie. “Het mooie hieraan is dat waterzuiveringen via natuurlijke processen alleen maar belangrijker worden in een duurzamere wereld."

Voor wie is deze webinar bedoeld?

  • Adviseurs (bodemsanering, waterzuivering, milieuvergunningen/milieumanagement);
  • Bedrijven met een eigen waterzuivering / aparte lozingsvergunningen;
  • Overheden met (grond)waterproblemen; concrete sites of gebiedsgerichte grondwateraanpak;
  • Aannemers bodemsanering / waterzuivering;
  • Geohydrologen / hydrologen;