Wij helpen verenigingen en organisaties met gespecialiseerde diensten zodat ze hun maatschappelijk relevante doelstellingen op een professionele, sociale en duurzame manier kunnen realiseren.

BOLmodel 2Mpact: professionele organisatie, ledenbinding, belangenbehartiging, raad van bestuur
 

Contactgegevens

2Mpact nv
Kortrijksesteenweg 1007
B-9000 Gent
T 09 233 48 66
info [at] 2mpact.be

2Mpact ontzorgt

Onze dienstverlening op maat als verenigingsmanagementbureau neemt de zorg van de dagdagelijkse taken van uw organisatie weg en creëert ademruimte voor de vereniging om zich te focussen op de hoofddoelstellingen.

We doen dit als one-stop-shop waarbij we het volledige 'secretariaat' op ons nemen, maar ook op projectbasis waarbij we bepaalde onderdelen (bvb. website-ontwikkeling, contentopvolging, ledenwerking, organisatie van opleidingen,,...) voor onze rekening nemen.

 • Flexibele ondersteuning: schakel ons multidisciplinaire expertiseteam en ervaring in om op een kostenefficiënte manier uw organisatie extra slagkracht te geven op het vlak van webmastering, technologie, content, enz..Verneem meer over FLEX. Contacteer ons vrijblijvend.
 • Zorgeloos communiceren met uw leden en actoren:  we ontwikkelden een performant e-communicatieplatform – geen opstart-, ontwikkelingskosten of licenties. Direct inzetbaar.
  Verneem hier meer over PUSH.
 • Professionele vorming voor uw leden:2Mpact kan de volledige organisatie van opleidingen en events (sprekers, infrastructuur, catering, aanwezigheid, facturatie…) voor haar rekening nemen. We beschikken over een kwaliteitshandboek, gekoppeld aan een kwaliteitslabel in het kader van de KMO-portefeuille.
  Verneem hier meer over onze totaalaanpak.
 • Belangenbehartiging: permanente communicatie met actoren en stakeholders vergt gecoördineerde, intelligente inspanningen (zoals contentmonitoring en trendwatching) die klassieke one-on-one lobby overstijgen.
  Verneem hier meer over LYNX.

 

2Mpact ondersteunt

We begeleiden en ondersteunen uw organisatie, de verenigingsdirecteur en het team in hun opdrachten. Hierbij maken we graag gebruik van interactieve workshops om heel concreet en resultaatgericht te werken. De deelnemers zijn niet alleen betrokken, maar verwerven ook ‘ownership’ over de taken of uitdagingen die voor hen liggen (bv. gebruik van communicatie-instrumenten, contentbeheer,…). Coaching en advisering (bv. als ‘architect’ eerder dan als ‘aannemer’) over verenigingszaken behoren ook tot onze dienstverlening.

 • Inspiratiesessie:  een interactieve sessie met bureaumedewerkers en/of met bestuurders: we inventariseren bestaande issues en aandachtspunten en bekijken verbeterpunten en opportuniteiten. Een ideale manier om een samenwerking op te starten.
  Verneem hier meer over DIALOOG.
 • Ledenbinding: leden binden door veel te bieden, maar ook door hen te betrekken bij de werking van uw  organisatie. Ledenvoordelen of services, het zijn zaken die veel verder reiken dan lidgeld innen.
  Verneem hier meer over GLUE.
 • Optimalisatie van de raad van bestuur: bestuurders zijn het hart van uw organisatie. Hun vrijwillige inzet moet zo efficiënt en effectief mogelijk zijn. Interne en externe governance-afspraken moeten geformaliseerd worden.
  Verneem hier meer over BOARD MEMBER.
 • Andere thematische workshops:
  • social media voor verenigingen
  • marketingplan en een sterk ‘merk’ bouwen
  • de communicatiemix (on en off line)
  • ‘content’ maken, teksten schrijven

  Contacteer ons met uw specifieke vragen.

 

2Mpact deelt

Als pionier inzake verenigingsmanagement beschikken we over heel wat kennis en ervaring die we graag delen zodat uw organisatie vooruit kan geraken. Het intern ‘kenniscentrum’ is actief op verschillende vlakken.