Over Opleiding “Veiligheid”

Opleiding “Veiligheid”

Inhoud

Veiligheid en veilig (kunnen) werken, we vinden het allemaal evident. Maar is het dat wel? Bodemonderzoek en -sanering is nu eenmaal niet zonder risico (want werken we niet regelmatig met of in de nabijheid van zware machines, op of met zwaar verontreinigde bodems, met gevaarlijke producten,…?) en kennen we niet allemaal wel één of meer situaties waar het net niet (of wel…) verschrikkelijk fout liep?

Het goede nieuws: ongevallen zijn geen gevolg van een noodlot maar kunnen wel degelijk vermeden worden. Tijdens de opleiding “Veiligheid bij bodemonderzoeks en –saneringsoperaties” willen we inzicht geven in de belangrijkste potentiële risico’s en een aantal tools aanbieden die kunnen vermijden dat het daadwerkelijk tot een ongeval komt.

Programma:

  • 13u00: Inleiding en kader door bestuurder VEB (TBC)
  • 13u30: Veiligheid: beter voorkomen  - opsporen van ondergrondse infrastructuur: Michiel Vanhecke (Geosonda)
  • 14u30: Gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen / werken met gevaarlijke stoffen: Jorn Theunis (AECOM)
  • 15u30: Pauze
  • 16u00: Het Achilles zorgsysteem voor bodemsaneringswerken: Erik Sweevers (OVB/Suez) 
  • 17u00: Explosie- en brandveiligheid: Ruben Maes (RSK Group)
  • 18u00: Q&A

Deze opleiding komt in aanmerking voor 4u bijscholing zoals vermeld in VLAREL art. 53/3 §1 9°.

Aanmelden

U kunt zich nog aanmelden. Komt u ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelnemen als VEB lid € 300,00
Deelnemen als niet VEB lid € 450,00

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VEB vzw. Voor deze opleiding kan u gebruik maken van 30 tot 40% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

2Mpact beschikt over de KMO-portefeuille-erkenning (nr. DV.O207084) voor het organiseren van opleidingen van organisaties.

Close